333/1993 Sb.Nařízení vlády o ustanovení minimálních mzdových tarifů a mzdových zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci

Částka: 084 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. prosince 1993 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 1. prosince 1993 Nabývá účinnosti: 31. prosince 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 318/1998 Sb. s účinností od 1. ledna 1999

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

NAŘÍZENÍ VLÁDY

o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci


        Vláda nařizuje podle § 7 odst. 2 a podle § 14 odst. 2 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů:


§ 1

        Toto nařízení stanoví minimální mzdové tarify a mzdové zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, není-li uzavřena kolektivní smlouva nebo není-li mzda v kolektivní smlouvě sjednána.


§ 2

Výše minimálně mzdových tarifů

        (1) Výše minimálních mzdových tarifů při stanovené týdenní pracovní době 42 1/2 hodiny činí pro 1. tarifní stupeň 18 Kč za hodinu nebo 3250 Kč za měsíc, pro 2. tarifní stupeň 22,60 Kč za hodinu nebo 4050 Kč za měsíc a pro 3. tarifní stupeň 31,50 Kč za hodinu nebo 5650 Kč za měsíc.

        (2) Při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby než 42,5 hodiny se výše minimálních hodinových mzdových tarifů uvedených v odstavci 1 úměrně upraví.

        (3) Zaměstnancům odměňovaným měsíční mzdou, kteří mají sjednanou nebo povolenou kratší pracovní dobu1) anebo neodpracovali v měsíci všechny pracovní dny, náleží minimální mzdové tarify ve výši odpovídající odpracované době.


§ 3

Charakteristiky tarifních stupňů

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Výše minimálně mzdových tarifů
§ 3 - Charakteristiky tarifních stupňů
§ 4 - Výše mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí
§ 5 - Mzdové zvýhodnění za práci v noci
§ 6 - Závěrečná ustanovení
§ 7  
Příloha č. 1 - Charakteristiky tarifních stupňů
Příloha č. 2 - Vymezení ztíženého a zdraví škodlivého pracovního prostředí
Zavřít
MENU