331/1993 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů

Částka: 083 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 7. prosince 1993 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 562/2004 Sb. s účinností od 1. ledna 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

331

 

ZÁKON

 

ze dne 7. prosince 1993

 

o státním rozpočtu České republiky na rok 1994
a o změně a doplnění některých zákonů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

Státní rozpočet České republiky na rok 1994

 

§ 1


      (1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 1994 (dále jen "státní rozpočet") se stanoví částkou 381800000000 Kč, celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 381800000000 Kč (příloha č. 1).

      (2) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům okresních úřadů pro vyrovnání rozpočtu okresních úřadů a rozpočtu obcí, a to dotacemi v celkové výši 15328700000 Kč (příloha č. 2).

      (3) Ve státním rozpočtu je obsažena dotace do Státního fondu tržní regulace v zemědělství ve výši 500000000 Kč.

      (4) Stanovená výše příjmů podle kapitol státního rozpočtu je uvedena v příloze č. 3.

      (5) Rozdělení výdajů kapitol státního rozpočtu je uvedeno v příloze č. 4 a rozdělení investičních výdajů kapitol státního rozpočtu v příloze č. 5.

 

§ 2


      Součástí celkové dotace ze státního rozpočtu do rozpočtů okresních úřadů a obcí, jejíž výše je uvedena v příloze č. 2, jsou příspěvky ze státního rozpočtu k částečné úhradě výdajů spojených s výkonem státní správy obce. Výše těchto příspěvků je pro rok 1994 uvedena v příloze č. 6, a to v propočtu na 100 obyvatel s trvalým pobytem na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu. O výši příspěvku přiznaného jednotlivé obci rozhoduje přednosta okresního úřadu, přičemž se může od částek uvedených v příloze č. 6 v odůvodněných případech odchýlit až o 15 %.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Státní rozpočet České republiky na rok 1994
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Převod některých nevyčerpaných prostředků státního rozpočtu České republiky na rok 1993 do státního rozpočtu České republiky na rok 1994
ČÁST DRUHÁ - Změny zákona České národní rady č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady, ve znění pozdějších předpisů
§ 10  
ČÁST TŘETÍ - Změny a doplnění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
§ 11  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu
§ 12  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu
§ 13  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
§ 14  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů
§ 15  
ČÁST OSMÁ - Změna a doplnění zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 89/1993 Sb.
§ 16  
ČÁST DEVÁTÁ - Účinnost
Příloha č. 1 - CELKOVÝ PŘEHLED STÁTNÍHO ROZPOČTU
Příloha č. 2 - VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OKRESNÍCH ÚŘADŮ PRO VYROVNÁNÍ ROZPOČTŮ OKRESNÍCH ÚŘADŮ A OBCÍ
Příloha č. 3 - PŘÍJMY ROZPOČTOVÝCH A ODVODY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY PODLE KAPITOL
Příloha č. 4 - VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY PODLE KAPITOL
Příloha č. 5 - INVESTIČNÍ VÝDAJE PODLE KAPITOL
Příloha č. 6 - Příspěvky státního rozpočtu k částečné úhradě výdajů spojených s výkonem státní správy obce*) (propočet na 100 obyvatel trvale bydlících na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu)
Zavřít
MENU