326/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů Federální železniční policie

Částka: 082 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 8. prosince 1993 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 274/2008 Sb. s účinností od 1. ledna 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

326

 

ZÁKON

 

ze dne 8. prosince 1993,

 

kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 283/1991 Sb.,
o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků
Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů
Federální železniční policie

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

 

zrušen zákonem č. 274/2008 Sb. (účinnost: 1. ledna 2009)

 

Čl. II


      Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Zavřít
MENU