325/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb. a zákona české národní rady č. 35/1993 Sb.

Částka: 082 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 3. prosince 1993 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 456/2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs29/1994/2 Sb.

Opraveno redakčním sdělením č. rs5/1994/3 Sb.

325

 

ZÁKON

 

ze dne 3. prosince 1993,

 

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních,
ve znění zákona č. 199/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 531/1990 Sb.,
o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb.
a zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

Čl. I


zrušen zákonem č. 354/2003 Sb. (účinnost: 1. ledna 2004)

 

Čl. II


zrušen zákonem č. 456/2011 Sb. (účinnost: 1. ledna 2013)

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU