290/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Částka: 073 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. prosince 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 10. listopadu 1993 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 41/2009 Sb. s účinností od 1. ledna 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

290

 

ZÁKON

 

ze dne 10. listopadu 1993,

 

kterým se mění a doplňuje trestní zákon
a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích

 

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

 

zrušen zákonem č. 41/2009 Sb. (účinnost: 1. ledna 2010)

 

Čl. II


      Zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., zákona České národní rady č. 344/1992 Sb., zákona České národní rady č. 359/1992 Sb. a zákona č. 67/1993 Sb., se mění takto:

      § 50 včetně nadpisu zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III - Přechodná a závěrečná ustanovení
Čl. IV  
Čl. V  
Zavřít
MENU