287/1993 Sb.Zákon o působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Částka: 071 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. listopadu 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 11. listopadu 1993 Nabývá účinnosti: 1. prosince 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 18/1997 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 1997
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 85/1995 Sb. s účinností od 1. července 1995

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU