286/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 459/1992 Sb. a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb. a zákona č. 600/1992 Sb.

Částka: 071 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. listopadu 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 11. listopadu 1993 Nabývá účinnosti: 29. listopadu 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 143/2001 Sb. s účinností od 1. července 2001

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

286

 

ZÁKON

 

ze dne 11. listopadu 1993,

 

kterým se mění a doplňuje zákon č.63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
ve znění zákona č.495/1992 Sb., a zákon č.513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění zákona č.264/1992 Sb., zákona č.591/1992 Sb. a zákona č.600/1992 Sb.        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I


zrušen

 

Čl. II


zrušen

Čl. III


        Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákonů č. 264/1992 Sb., č. 591/1992 Sb. a č. 600/1992 Sb., se doplňuje takto:

        V § 68 odst. 6 se doplňuje písmeno f), které zní:

        "f) společnost neplní povinnost uloženou rozhodnutím ministerstva pro hospodářskou soutěž podle § 11 odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Zavřít
MENU