283/1993 Sb.Zákon o státním zastupitelství

Částka: 071 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. listopadu 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 9. listopadu 1993 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 293/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs78/1993/2 Sb.

Opraveno redakčním sdělením č. rs85/1993/2 Sb.

283

 

ZÁKON

 

ze dne 9. listopadu 1993

 

o státním zastupitelství

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1


      (1) Zřizuje se státní zastupitelství jako soustava úřadů státu, určených k zastupování státu při ochraně veřejného zájmu ve věcech svěřených zákonem do působnosti státního zastupitelství.

      (2) Tento zákon upravuje postavení, působnost, vnitřní vztahy, organizaci a správu státního zastupitelství; upravuje dále zejména postavení státních zástupců jako osob, jejichž prostřednictvím státní zastupitelství vykonává svou činnost, postavení právních čekatelů a působnost ministerstva spravedlnosti.

§ 2

 

      (1)  Státní zastupitelství je při výkonu své působnosti povinno využívat prostředky, které mu poskytuje zákon.

 

      (2)  Státní zastupitelství při výkonu své působnosti dbá, aby každý jeho postup byl v souladu se zákonem, rychlý, odborný a účinný; svoji působnost vykonává nestranně, respektuje a chrání přitom lidskou důstojnost, rovnost všech před zákonem a dbá na ochranu základních lidských práv a svobod.

 

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
ČÁST DRUHÁ - PŮSOBNOST STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ
§ 4  
§ 5  
ČÁST TŘETÍ - SOUSTAVA STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
ČÁST ČTVRTÁ - PŮSOBNOSTMINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI
§ 13  
ČÁST PÁTÁ - PRÁVNÍ PROSTŘEDKY ZAJIŠŤUJÍCÍČINNOST STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ
§ 14  
§ 15  
§ 16  
ČÁST ŠESTÁ - USTANOVOVÁNÍ STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ A JEJICH PRACOVNÍ POMĚR
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
ČÁST SEDMÁ - POSTAVENÍ STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ
§ 24  
§ 25  
§ 26  
ČÁST OSMÁ - KÁRNÁ ODPOVĚDNOST STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
ČÁST DEVÁTÁ - PRÁVNÍ ČEKATELÉ A ČEKATELSKÁ PRAXE
§ 33  
§ 34  
ČÁST DESÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45  
§ 46  
Zavřít
MENU