273/1993 Sb.Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů

Částka: 068 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 11. listopadu 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 15. října 1993 Nabývá účinnosti: 11. listopadu 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 496/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

273

 

ZÁKON

 

ze dne 15. října 1993

 

o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl,
o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST I

 

zrušena zákonem č. 496/2012 Sb. (účinnost: 1. ledna 2013)

 

 

ČÁST II

 

Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

§ 11


      Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. a zákona č. 600/1992 Sb., se mění takto:

      1. V poznámce č. 1) k § 3 odst. 1 písm. a) se vypouštějí slova "§ 1 odst. 1 dekretu presidenta republiky č. 50/1945 Sb., o opatřeních v oblasti filmu".

      2. V § 3 odst. 1 písm. c) bodu 9 se vypouštějí slova "filmových a jiných audiovizuálních".

 

ČÁST III

 

(Změna zákona ČNR č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

 

§ 12)

 

zrušena zákonem č. 496/2012 Sb. (účinnost: 1. ledna 2013)

 

 

ČÁST IV

 

Přechodná a závěrečná ustanovení

 

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST I - Podmínky výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl
§ 1 - Vymezení některých pojmů
§ 2 - Evidence
§ 3 - Označování audiovizuálních děl
§ 4 - Přístupnost audiovizuálních děl veřejnosti
§ 5 - Reklama při audiovizuální produkci
§ 6 - Národní filmový archiv
§ 7 - Nabídková povinnost
§ 8  
§ 9 - Dohled
§ 10 - Sankce
ČÁST II - Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
§ 11  
ČÁST III - Změna zákona ČNR č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
§ 12  
ČÁST IV - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
Zavřít
MENU