198/1993 Sb.Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu

Částka: 051 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. července 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 9. července 1993 Nabývá účinnosti: 1. srpna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 71/2023 Sb. s účinností od 20. března 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

198

 

ZÁKON

 

ze dne 9. července 1993

 

o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu

 

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

      Vědom si povinnosti svobodně zvoleného parlamentu vyrovnat se s komunistickým režimem, Parlament

 

      konstatuje, že Komunistická strana Československa, její vedení i členové jsou odpovědni za způsob vlády v naší zemi v letech 1948 - 1989, a to zejména za programové ničení tradičních hodnot evropské civilizace, za vědomé porušování lidských práv a svobod, za morální a hospodářský úpadek provázený justičními zločiny a terorem proti nositelům odlišných názorů, nahrazením fungujícího tržního hospodářství direktivním řízením, destrukcí tradičních principů vlastnického práva, zneužíváním výchovy, vzdělávání, vědy a kultury k politickým a ideologickým účelům, bezohledným ničením přírody,

 

      a prohlašuje, že ve své další činnosti bude vycházet z tohoto zákona.

 

§ 1


      (1) Komunistický režim a ti, kteří ho aktivně prosazovali,

 

a)   upíral občanům jakoukoliv možnost svobodného vyjádření politické vůle, nutil je skrývat své názory na situaci ve státě a společnosti a nutil je veřejně vyslovovat svůj souhlas i s tím, co považovali za lež nebo zločin, a to perzekucemi nebo hrozbou perzekucí vůči nim samotným, jejich rodinám a blízkým,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
Zavřít
MENU