182/1993 Sb.Zákon o Ústavním soudu

Částka: 046 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. června 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 16. června 1993 Nabývá účinnosti: 1. července 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 349/2023 Sb. s účinností od 1. ledna 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

182

 

ZÁKON

 

ze dne 16. června 1993

 

o Ústavním soudu

 

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

ORGANIZACE ÚSTAVNÍHO SOUDU

 

§ 1


      Ústavní soud se skládá z předsedy, dvou místopředsedů a dalších soudců.

 

Předseda a místopředsedové Ústavního soudu

 

§ 2


      Prezident republiky jmenuje ze soudců Ústavního soudu (dále jen "soudce") předsedu a dva místopředsedy Ústavního soudu.

 

§ 3


      (1) Předseda Ústavního soudu

 

a)   zastupuje Ústavní soud navenek,

b)   vykonává správu Ústavního soudu,

c)    svolává zasedání pléna Ústavního soudu (dále jen "plénum"), určuje pořad jeho jednání a řídí jednání,

d)   jmenuje předsedy senátů Ústavního soudu (dále jen "senát"),

e)   plní další úkoly, které mu ukládá zákon.

 

      (2) Nepřítomného předsedu Ústavního soudu zastupují místopředsedové Ústavního soudu v rozsahu a pořadí stanoveném plénem.

 

      (3) Předseda Ústavního soudu může se souhlasem pléna pověřit místopředsedy trvalým plněním některých svých úkolů.

 

Soudci

 

§ 4


      (1) Funkce soudce je veřejnou funkcí.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ORGANIZACE ÚSTAVNÍHO SOUDU
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Postavení soudců a asistentů v pracovních vztazích
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25 - Zajištění pořádku
§ 26 - Sídlo Ústavního soudu
ČÁST DRUHÁ - ŘÍZENÍ PŘED ÚSTAVNÍM SOUDEM
HLAVA PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 27 - Zahájení řízení
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32 - Oprávnění a úkony účastníků
§ 33 - Jednací jazyk
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39 - Naléhavost věci
§ 40 - Přidělení návrhu
§ 41 - Úkony asistenta soudce
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45  
§ 46  
§ 47  
§ 48  
§ 49  
§ 50  
§ 51  
§ 52 - Odročení ústního jednání
§ 53 - Porada a hlasování
§ 54  
§ 55  
§ 56  
§ 57  
§ 58  
§ 59 - Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu
§ 60 - Doručování
§ 61 - Pořádkové opatření
§ 62 - Náklady řízení
§ 63 - Použití soudních řádů
HLAVA DRUHÁ - ZVLAŠTNÍ USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ PŘED ÚSTAVNÍM SOUDEM
Oddíl první - Řízení o zrušení zákonů a jiných právních předpisů
§ 64 - Podání návrhu
§ 65 - Příslušnost k projednání
§ 66 - Nepřípustnost návrhu
§ 67 - Zastavení řízení
§ 68 - Postup řízení
§ 69 - Účastníci řízení
§ 70  
§ 71  
Oddíl druhý - Řízení o ústavních stížnostech
§ 72  
§ 73  
§ 74  
§ 75 - Nepřípustnost ústavní stížnosti
§ 76 - Účastníci a vedlejší účastníci řízení
§ 77 - Zastavení řízení
§ 78 - Přerušení řízení
§ 79 - Vyloučení odkladného účinku
§ 80 - Předběžné opatření
§ 81 - Vztah k předchozím řízením
§ 82 - Nález a jeho právní následky
§ 83 - Náhrada nákladů zastoupení
§ 84 - Placení nákladů zastoupení
Oddíl třetí - Řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora
§ 85  
§ 86  
§ 87  
§ 88 - Účastníci a vedlejší účastníci řízení
§ 89 - Vyloučení odkladného účinku
§ 90 - Zastavení řízení
§ 91 - Nález a jeho právní následky
Oddíl čtvrtý - Řízení v pochybnostech a ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo senátora podle čl. 25 Ústavy
§ 92 - Podání návrhu
§ 93 - Účastníci řízení
§ 94 - Řízení
§ 95 - Nález
Oddíl pátý - Řízení o ústavní žalobě proti prezidentu republiky
§ 96 - Velezrada
§ 97 - Ústavní žaloba
§ 98 - Zastavení řízení
§ 99 - Zastupování v řízení
§ 100 - Obhájci
§ 101  
§ 102  
§ 103  
§ 104 - Nález a jeho právní následky
§ 105  
§ 106  
§ 107  
§ 108  
Oddíl šestý - Řízení o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu podle čl. 66 Ústavy
§ 109 - Podání návrhu
§ 110 - Zastavení řízení
§ 111 - Účastníci řízení
§ 112 - Vyžádání dokladů
§ 113 - Ústní jednání
§ 114 - Předběžné opatření
§ 115  
§ 116  
Oddíl sedmý - Řízení o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu
§ 117 - Mezinárodní soud
§ 118  
§ 119  
Oddíl osmý - Řízení ve sporech o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy
§ 120 - Podání návrhu
§ 121 - Účastníci
§ 122 - Nepřípustnost návrhu
§ 123 - Zastavení řízení
§ 124  
§ 125  
ČÁST TŘETÍ - PLATOVÉ POMĚRY SOUDCE A ASISTENTA
§ 126  
§ 127  
§ 128  
§ 129  
§ 130  
§ 131  
ČÁST ČTVRTÁ - KÁRNÉ PROVINĚNÍ A KÁRNÉ ŘÍZENÍ
§ 132  
§ 133  
§ 134  
§ 135  
§ 136  
§ 137  
§ 138  
§ 139  
§ 140  
§ 141  
§ 142  
§ 143  
§ 144  
ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 145  
§ 146  
§ 147  
§ 148  
§ 149  
§ 150  
Zavřít
MENU