126/1993 Sb.Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)

Částka: 035 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. dubna 1993 Autor předpisu: Český úřad zeměměřický a katastrální
Přijato: 8. dubna 1993 Nabývá účinnosti: 28. dubna 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 190/1996 Sb. Pozbývá platnosti: 10. července 1996
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 99/1994 Sb. s účinností od 24. května 1994

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU