114/1993 Sb.Zákon o Kanceláři prezidenta republiky

Částka: 031 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. dubna 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 24. března 1993 Nabývá účinnosti: 8. dubna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 224/1999 Sb. s účinností od 1. prosince 1999

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs38/1993/2 Sb.

114

 

ZÁKON

 

ze dne 24. března 1993

 

o Kanceláři prezidenta republiky

 

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1


      (1) Zřizuje se Kancelář prezidenta republiky (dále jen "Kancelář"). Kancelář je právnickou osobou.

      (2) Kancelář je rozpočtovou organizací se samostatnou kapitolou ve státním rozpočtu České republiky.

§ 2


      Kancelář zajišťuje obstarávání věcí spojených

a)

s výkonem pravomocí prezidenta republiky stanovených Ústavou České republiky, ústavními zákony a zákony,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
Zavřít
MENU