97/1993 Sb.Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv

Částka: 027 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. března 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 25. února 1993 Nabývá účinnosti: 15. března 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 272/1996 Sb. s účinností od 1. listopadu 1996

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:


ZÁKON

o působnosti Správy státních hmotných rezerv


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

        (1) Správa státních hmotných rezerv (dále jen "Správa") je ústředním orgánem státní správy pro oblast státních hmotných rezerv, hospodářskou mobilizaci a hospodářská opatření pro zabezpečení obrany.


        (2) Sídlem Správy je Praha.

        (3) V čele Správy je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu v dohodě s ministrem financí.


§ 2

        (1) Správu tvoří

a)
ústředí se sídlem v Praze,

b)
účelové organizační jednotky.

        (2) Zásady činnosti a organizace Správy upraví statut. Statut schvaluje vláda.


§ 3


        Správa zabezpečuje financování hospodářské mobilizace a hospodářských opatření pro zabezpečení obrany a financování, obměnu, záměnu, půjčku, uvolnění, nájem, prodej, skladování, ochraňování a kontrolu státních hmotných rezerv a podle požadavků krizových plánů1) i jejich pořizování. Tyto činnosti zajišťuje v součinnosti s ostatními ústředními orgány státní správy.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
Zavřít
MENU