96/1993 Sb.Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření

Částka: 027 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. března 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 25. února 1993 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 423/2003 Sb. s účinností od 1. května 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

96

 

ZÁKON

 

ze dne 25. února 1993

 

o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST I

 

STAVEBNÍ SPOŘENÍ

 

§ 1

 

Vymezení pojmu stavební spoření

 

      Stavební spoření je účelové spoření spočívající

a)   v přijímání vkladů1) od účastníků stavebního spoření,

b)   v poskytování úvěrů1) účastníkům stavebního spoření,

c)   v poskytování příspěvku fyzickým osobám2) (dále jen "státní podpora") účastníkům stavebního spoření.

Provozovatel stavebního spoření

 

§ 2


      (1)  Provozovatelem stavebního spoření je stavební spořitelna. Stavební spořitelna je banka,3) která může vykonávat pouze činnosti, povolené v jí udělené bankovní licenci, kterými jsou stavební spoření a další činnosti podle tohoto zákona (§ 9).

      (2) Při své činnosti podléhá stavební spořitelna bankovnímu dohledu podle zvláštního zákona,4) pokud tento zákon nestanoví jinak.

      (3) zrušen zákonem č. 423/2003 Sb. (účinnost: 1. ledna 2004)

§ 3


      Označení "stavební spoření" lze používat pouze pro formu spoření upravenou tímto zákonem a slova "stavební spořitelna" jejich překlady, nebo slova od nich odvozená smí ve své obchodní firmě používat pouze banka, která je provozovatelem stavebního spoření podle tohoto zákona.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST I - STAVEBNÍ SPOŘENÍ
§ 1 - Vymezení pojmu stavební spoření
§ 2 - Provozovatel stavebního spoření
§ 3  
§ 4 - Účastník stavebního spoření
§ 5 - Smlouva o stavebním spoření
§ 6 - Bytové potřeby
§ 7 - Všeobecné obchodní podmínky
§ 8 - Úmrtí účastníka stavebního spoření
§ 9 - Povolené podnikatelské aktivity stavební spořitelny
ČÁST II - STÁTNÍ PODPORA
§ 10 - Výše státní podpory
§ 11 - Poskytování státní podpory
§ 12 - Výplata státní podpory
§ 13 - Povinnosti stavební spořitelny
§ 14 - Evidence státní podpory
§ 15 - Státní dozor
§ 16 - Vrácení státní podpory
ČÁST III  
§ 17  
ČÁST IV - USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ
§ 18  
§ 19  
Zavřít
MENU