68/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy

Částka: 020 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. února 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 27. ledna 1993 Nabývá účinnosti: 15. února 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 89/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

kterým se mění a doplňují některé zákony
na úseku všeobecné vnitřní správy        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I


zrušen zákonem č. 89/2012 Sb. (účinnost: 1. ledna 2014)

Čl. II


        Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

        1. V § 2 odst. 3 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "České republiky".

        2. V § 6 odst. 3 a 4 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "České republiky".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV.  
Čl. V  
Čl. VI  
Čl. VII  
Zavřít
MENU