68/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy

Částka: 020 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. února 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 27. ledna 1993 Nabývá účinnosti: 15. února 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 352/2001 Sb. s účinností od 5. října 2001

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs22/1993/4 Sb.

 

68

 

ZÁKON

 

ze dne 27. ledna 1993

 

kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

 

      Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb., a zákona č. 513/1991 SB., se mění a doplňuje takto:

 

      1. V § 6 odst. 4 se slova "Československé socialistické republiky" nahrazují slovy "České republiky".

 

      2. § 7 odst. 1 zní:

 

      "(1) Návrh na registraci se podává ministerstvu vnitra České republiky (dále jen "ministerstvo").".

 

      3. V § 9 odst. 2 se slova "Federálnímu statistickému úřadu" nahrazují slovy "Českému statistickému úřadu" a vypouštějí se slova "vyvíjejících činnost na území Československé socialistické republiky".

 

      4. § 10 se vypouští.

 

      5. V § 11 odst. 2 se slova "nejvyšších soudů republik" nahrazují slovy "Nejvyššího soudu České republiky".

 

      6. § 11 odst. 4 se vypouští.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Čl. VII  
Zavřít
MENU