67/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii

Částka: 020 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. února 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 27. ledna 1993 Nabývá účinnosti: 1. března 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 250/2016 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

67

 

ZÁKON

 

ze dne 27. ledna 1993,

 

kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,
a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii

 

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

Čl. I

 

zrušen zákonem č. 250/2016 Sb. (účinnost: 1. července 2017)

 

Čl. II

 

zrušen zákonem č. 274/2008 Sb. (účinnost: 1. leden 2009)

 

Čl. III


      Zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, se doplňuje takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Zavřít
MENU