67/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii

Částka: 020 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. února 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 27. ledna 1993 Nabývá účinnosti: 1. března 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 274/2008 Sb. s účinností od 1. ledna 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

67

 

ZÁKON

 

ze dne 27. ledna 1993,

 

kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,
a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I


      Zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., zákona České národní rady č. 344/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 359/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 1 se slova "Národní výbory a další orgány státní správy" nahrazují slovy "Orgány státní správy a orgány obce".

      2. V § 8 odst. 2 se slova "československý státní občan" a "československým státním občanem" nahrazují slovy "státní občan České republiky" a "státním občanem České republiky", slova "České a Slovenské Federativní Republiky" a "Česká a Slovenská Federativní Republika" se nahrazují slovy "České republiky" a "Česká republika" a slova "podle československých předpisů" se nahrazují slovy "podle předpisů platných v České republice".

      3. Poznámka č. 2) k § 8 odst. 2 zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Zavřít
MENU