60/1993 Sb.Zákon o oddělení měny

Částka: 018 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. února 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 2. února 1993 Nabývá účinnosti: 3. února 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 246/1993 Sb. s účinností od 8. října 1993

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

60

 

ZÁKON

 

ze dne 2. února 1993

 

o oddělení měny        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

 

Základní ustanovení


        (1) K oddělení měny provede Česká národní banka okolkování bankovek vydaných Státní bankou československou, které jsou zákonnými penězi1) na území České republiky ke dni účinnosti tohoto zákona (dále jen "bankovky"). Okolkování bankovek se provede nalepením nebo natištěním kolku.

        (2) Ode dne oddělení měny, stanoveného nařízením vlády (dále jen "den oddělení měny"), jsou zákonnými penězi na území České republiky bankovky okolkované podle tohoto zákona, bankovky, u nichž prováděcí předpis nestanoví, že podléhají okolkování, mince vydané Státní bankou československou a bankovky a mince vydané Českou národní bankou podle zvláštního zákona.2)

        (3) Všem osobám určeným tímto zákonem se zaručuje výměna bankovek, o nichž prováděcí předpis stanoví, že podléhají okolkování, za bankovky a mince podle odstavce 2, způsobem a v době stanovené tímto zákonem a prováděcími předpisy.

        (4) Nominální hodnota závazků a pohledávek vyjádřená v korunách československých se ke dni oddělení měny přepočte na koruny české v poměru jedna ku jedné.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Základní ustanovení
§ 2 - Výměna bankovek
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
Zavřít
MENU