37/1993 Sb.Zákon České národní rady o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů

Částka: 011 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 22. prosince 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 189/2006 Sb. s účinností od 1. ledna 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs38/1993/2 Sb.

 

37

 

ZÁKON

 

České národní rady

 

ze dne 22. prosince 1992

 

o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů

 

      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 

ČÁST PRVNÍ

 

(ZMĚNA PŘEDPISŮ O NEMOCENSKÉM ZABEZPEČENÍ

Čl. I)

zrušena zákonem. 189/2006 Sb., ve znění zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 (účinnost: 1. ledna 2009)

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

ZMĚNA PŘEDPISŮ

O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍČl. IV


      Zákon č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č.110/1990 Sb., zákona č.180/1990 Sb., zákona č.1/1991 Sb., zákona č.46/1991 Sb., zákona č.306/1991 Sb., zákona České národní rady č.482/1991 Sb., zákona č.578/1991 Sb., zákona České národní rady č.582/1991 Sb., zákona č.235/1992 Sb. a zákona České národní rady č.589/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. § 1 odst. 5 a 6 znějí:

      "(5) Organizace a občané platí na sociální zabezpečení pojistné, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním zákonem.30)

      (6) Příjmy a výdaje sociálního zabezpečení jsou součástí státního rozpočtu České republiky.".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZMĚNA PŘEDPISŮ O NEMOCENSKÉM ZABEZPEČENÍ
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
ČÁST DRUHÁ - ZMĚNA PŘEDPISŮ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ
Čl. IV  
Čl. V  
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNA NĚKTERÝCH PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Čl. VI  
Čl. VII  
ČÁST ČTVRTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Čl. VIII  
Čl. IX  
Čl. X  
ČÁST PÁTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. XI  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. XII  
Zavřít
MENU