35/1993 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Částka: 010 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 21. prosince 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 456/2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs38/1993/2 Sb.

 

 

35

ZÁKON

České národní rady

 

ze dne 21.prosince 1992,

 

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech,
a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů      
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I


zrušen
zákonem č. 281/2009 Sb. (účinnost: 1. ledna 2011)

Čl. II


zrušen zákonem č. 456/2011 Sb. (účinnost: 1. ledna 2013)

 

Čl. III


      Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, se mění a doplňuje takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Zavřít
MENU