26/1993 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících

Částka: 008 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 21. prosince 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 362/2003 Sb. s účinností od 1. ledna 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs15/1993/1 Sb.

26

 

ZÁKON

 

České národní rady

 

ze dne 21. prosince 1992,

 

kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I


      Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, se mění a doplňuje takto:

      1. § 1 odst. 3 a 4 znějí:

      "(3) Policie při plnění svých úkolů spolupracuje s mezinárodními organizacemi a policejními institucemi a s bezpečnostními sbory jiných států.

      (4) Úkoly uvedené v odstavci 2 plní příslušníci policie (dále jen "policisté").".

      2. § 2 odst. 1 a 2 znějí:

      "(1) Policie plní tyto úkoly:


a)

chrání bezpečnost osob a majetku;

b)

spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, a byl-li porušen, činí opatření k jeho obnovení;

c)

vede boj proti terorismu;

d)

odhaluje trestné činy a zjišťuje jejich pachatele;

e)

koná vyšetřování a vyhledávání o trestných činech;

f)

zajišťuje ochranu státních hranic ve vymezeném rozsahu;

g)

zajišťuje ochranu ústavních činitelů České republiky a bezpečnost chráněných osob, kterým je při jejich pobytu na území České republiky poskytována osobní ochrana podle mezinárodních dohod;

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Čl. VII  
Čl. VIII  
Čl. IX  
Zavřít
MENU