20/1993 Sb.Zákon České národní rady o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

Částka: 007 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 20. prosince 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 250/2014 Sb. s účinností od 1. ledna 2015

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

20

 

ZÁKON

 

České národní rady

 

ze dne 20. prosince 1992

 

o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace,
metrologie a státního zkušebnictví      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

 

Úvodní ustanovení

 

§ 1

 

        (1)  Zřizuje se Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „Úřad“) jako správní úřad se sídlem v Praze, který je podřízen Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“). Úřad je účetní jednotkou.

 

        (2)  V čele Úřadu je předseda; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.

 

§ 2


      Orgány státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví jsou

a)

ministerstvo,

b)

Úřad.

c)

zrušeno zákonem č. 137/2002 Sb. (účinnost: 15. dubna 2002)

d)

zrušeno zákonem č. 22/1997 Sb. (účinnost: 1. září 1997)

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

Působnost orgánů státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

 

§ 3

 

      Ministerstvo v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

 

a)

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Úvodní ustanovení
§ 1  
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - Působnost orgánů státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
ČÁST TŘETÍ - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
Zavřít
MENU