16/1993 Sb.Zákon České národní rady o dani silniční

Částka: 006 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 21. prosince 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 142/2022 Sb. s účinností od 1. července 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs38/1993/2 Sb.

16

 

ZÁKON

 

České národní rady

 

ze dne 21. prosince 1992

 

o dani silniční

 

 

      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 

ČÁST PRVNÍ

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje daň silniční.

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

DAŇ

 

§ 2

 

Předmět daně

 

        (1)  Předmětem daně silniční je zdanitelné vozidlo.

 

        (2)  Zdanitelným vozidlem se pro účely daně silniční rozumí silniční vozidlo kategorie N2 a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrovaná v registru silničních vozidel v České republice.

 

        (3)  Zdanitelným vozidlem není silniční vozidlo

 

a)   s přidělenou zvláštní registrační značkou podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích,

b)   kategorie N podkategorie

1.    vozidlo zvláštního určení nebo

2.    terénní vozidlo zvláštního určení nebo

c)    kategorie O s kódem druhu karoserie DA.

 

        (4)  Zdanitelné vozidlo není předmětem daně v kalendářním měsíci, ve kterém u něj nebyly naplněny skutečnosti, které jsou předmětem daně.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Předmět daně
§ 3 - Osvobození od daně
§ 4 - Poplatníci daně
§ 5 - Základ daně
§ 6 - Sazby daně
§ 7  
§ 8 - Vznik daňové povinnosti, splatnost, placení a zaokrouhlování daně
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Sleva na dani
§ 13 - Zdaňovací období
§ 14 - Ustanovení zmocňovací, závěrečná a zrušovací
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
Zavřít
MENU