16/1993 Sb.Zákon České národní rady o dani silniční

Částka: 006 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 21. prosince 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 299/2020 Sb. s účinností od 1. července 2020

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs38/1993/2 Sb.

16

 

ZÁKON

 

České národní rady

 

ze dne 21. prosince 1992

 

o dani silniční

 

 

      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

 

zrušen zákonem č. 207/2002 Sb. (účinnost: 1. ledna 2003)

 

§ 2

 

Předmět daně


      
(1)  Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla (dále jen „vozidla“)

 

a)   registrovaná v České republice,

b)   provozovaná v České republice a

c)    používaná

1.   poplatníkem daně z příjmů právnických osob s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů, nebo

2.   poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů.

 

      (2)  Pro účely daně silniční

 

a)   je Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář a zdravotní pojišťovna veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob,

b)   se příjmy České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře, které nejsou předmětem daně z příjmů právnických osob, určují, jako by tito poplatníci byli veřejně prospěšnými poplatníky daně z příjmů právnických osob.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Předmět daně
§ 3 - Osvobození od daně
§ 4 - Poplatníci daně
§ 5 - Základ daně
§ 6 - Sazby daně
§ 7  
§ 8 - Vznik daňové povinnosti, splatnost, placení a zaokrouhlování daně
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Sleva na dani
§ 13 - Zdaňovací období
§ 14 - Ustanovení zmocňovací, závěrečná a zrušovací
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
Zavřít
MENU