16/1993 Sb.Zákon České národní rady o dani silniční

Částka: 006 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 21. prosince 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 102/2004 Sb. s účinností od 5. března 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs38/1993/2 Sb.

16

 

ZÁKON

 

České národní rady

 

ze dne 21. prosince 1992

 

o dani silniční      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

 

zrušen zákonem č. 207/2002 Sb. (účinnost: 1. ledna 2003)

 

§ 2

 

Předmět daně

 

      (1)  Předmětem daně silniční (dále jen "daň") jsou silniční motorová vozidla1) a jejich přípojná vozidla (dále jen "vozidla") registrovaná v České republice nebo v zahraničí, provozovaná na území České republiky, jsou-li používána nebo určena k podnikání1a) nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti1a) (dále jen "podnikání") nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daní z příjmů podle zvláštních právních předpisů1b) nebo obdobných daní v zahraničí. Bez ohledu na to, zda jsou používána nebo určena k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s celkovou hmotností alespoň 12 tun, registrovaná v České republice a určená výlučně k přepravě nákladů.

      (2)  Předmětem daně nejsou

 

a)   speciální pásové automobily a ostatní vozidla podle zvláštního právního předpisu,1c) jakož i zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a další zvláštní vozidla podle zvláštního právního předpisu,1c)

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Předmět daně
§ 3 - Osvobození od daně
§ 4 - Poplatníci daně
§ 5 - Základ daně
§ 6 - Sazby daně
§ 7  
§ 8 - Vznik daňové povinnosti, splatnost, placení a zaokrouhlování daně
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Sleva na dani
§ 13 - Zdaňovací období
§ 14 - Ustanovení zmocňovací, závěrečná a zrušovací
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
Zavřít
MENU