16/1993 Sb.Zákon České národní rady o dani silniční

Částka: 006 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 21. prosince 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 243/1994 Sb. s účinností od 1. ledna 1995

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs38/1993/2 Sb.

16

 

ZÁKON

 

České národní rady

 

ze dne 21. prosince 1992

 

o dani silniční

 

 

        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 

§ 1

 

Účel zákona

 

        Účelem zákona je upravit daň silniční (dále jen "daň"), kterou se zdaňuje užívání pozemních komunikací v České republice silničními motorovými vozidly a jejich přípojnými vozidly.

 

§ 2

 

Předmět daně

 

        (1) Předmětem daně jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla (dále jen "vozidla"), kterým je přidělena státní poznávací značka v České republice nebo jsou evidována v zahraničí a jsou používána nebo u poplatníka určena k podnikání1) nebo jiné samostatné výdělečné činnosti1) (dále jen "podnikání") nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daní z příjmů podle zvláštních předpisů1a) nebo obdobných daní v zahraničí.

 

        (2) Předmětem daně nejsou:

 

a)

zvláštní vozidla vymezená zvláštním předpisem2) a jejich přípojná vozidla,

b)

vozidla, kterým byla přidělena zvláštní státní poznávací značka.3)

 

§ 3

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Předmět daně
§ 3 - Osvobození od daně
§ 4 - Poplatníci daně
§ 5 - Základ daně
§ 6 - Sazby daně
§ 7  
§ 8 - Vznik daňové povinnosti, splatnost, placení a zaokrouhlování daně
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Sleva na dani
§ 13 - Zdaňovací období
§ 14 - Ustanovení zmocňovací, závěrečná a zrušovací
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
Zavřít
MENU