15/1993 Sb.Zákon České národní rady o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů

Částka: 006 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 21. prosince 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 224/1999 Sb. s účinností od 1. prosince 1999

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

15

 

ZÁKON

 

České národní rady

 

ze dne 21. prosince 1992

 

 

o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů

 

      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

 

Armáda České republiky

 

§ 1

 

zrušen zákonem č. 224/1999 Sb. (účinnost: 1. prosince 1999)

 

§ 2

 

zrušen zákonem č. 224/1999 Sb. (účinnost: 1. prosince 1999)

 

§ 3


      (1) Zřizují se ostatní rozpočtové organizace a příspěvkové organizace existující ke dni zániku České a Slovenské Federativní Republiky v působnosti federálního ministerstva obrany na území České republiky. Organizace zřízené podle věty prvé mohou být měněny nebo zrušeny ministerstvem obrany České republiky jako zřizovatelem podle obecně závazných právních předpisů.

      (2) Státní podniky zřízené federálním ministerstvem obrany se sídlem na území České republiky s právem hospodaření s majetkem České a Slovenské Federativní Republiky, které podle ústavního zákona o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku,se považují za zřízené ministerstvem obrany České republiky.

§ 4

 

zrušen zákonem č. 224/1999 Sb. (účinnost: 1. prosince 1999)

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Armáda České republiky
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
§ 7  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
§ 8  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna a doplnění zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojišťění, ve znění pozdějších předpisů
§ 9  
ČÁST PÁTÁ - Znění a doplnění zákona České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
§ 10  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 40/1961 Sb., o obraně Československé socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů
§ 11  
ČÁST SEDMÁ - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15 - Účinnost
Zavřít
MENU