14/1993 Sb.Zákon České národní rady o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví

Částka: 006 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 20. prosince 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 250/2014 Sb. s účinností od 1. ledna 2015

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

14

 

ZÁKON

 

České národní rady

 

ze dne 20. prosince 1992

 

o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví

 

 

        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 

ČÁST PRVNÍ

 

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

 

§ 1

 

        (1) Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad") je ústředním orgánem státní správy na ochranu průmyslového vlastnictví České republiky.

 

        (2) Sídlem Úřadu je Praha.

 

        (3)  V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ
§ 1  
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 3  
§ 4  
§ 5  
ČÁST TŘETÍ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 6  
§ 7  
Zavřít
MENU