9/1993 Sb.Zákon České národní rady o Českých drahách

Částka: 003 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 20. prosince 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 77/1997 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2003
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 77/1997 Sb. s účinností od 1. července 1997

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU