3/1993 Sb.Zákon České národní rady o státních symbolech České republiky

Částka: 002 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 17. prosince 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 154/1998 Sb. s účinností od 28. července 1998

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

 

ZÁKON

 

České národní rady

 

o státních symbolech České republiky      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1


      Státními znaky České republiky jsou velký
a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna.

§ 2

 

Velký a malý státní znak


      (1) Velký státní znak tvoří čtvrcený štít, v jehož prvním a čtvrtém červeném poli je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve druhém modrém poli je stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve třetím zlatém poli je černá orlice se stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými trojlístky a uprostřed s křížkem, se zlatou korunou a červenou zbrojí.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Velký a malý státní znak
§ 3 - Státní barvy
§ 4 - Státní vlajka
§ 5 - Vlajka prezidenta republiky
§ 6 - Státní pečeť
§ 7 - Státní hymna
§ 8  
Zavřít
MENU