2/1993 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky

Částka: 001 Druh předpisu: Usnesení
Rozeslána dne: 28. prosince 1992 Autor předpisu: Předsednictvo České národní rady
Přijato: 16. prosince 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 295/2021 Sb. s účinností od 1. října 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

2

 

USNESENÍ

 

předsednictva České národní rady

 

ze dne 16.prosince 1992

 

o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
jako součásti ústavního pořádku České republiky      Předsednictvo České národní rady se usneslo takto:

      Předsednictvo České národní rady vyhlašuje LISTINU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součást ústavního pořádku České republiky.

 

Uhde v. r.

 

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD


      Federální shromáždění na základě návrhů České národní rady a Slovenské národní rady,

      uznávajíc neporušitelnost přirozených práv člověka, práv občana a svrchovanost zákona,

      navazujíc na obecně sdílené hodnoty lidství a na demokratické a samosprávné tradice našich národů,

      pamětlivo trpkých zkušeností z dob, kdy lidská práva a základní svobody byly v naší vlasti potlačovány,

      vkládajíc naděje do zabezpečení těchto práv společným úsilím všech svobodných národů,

      vycházejíc z práva českého národa a slovenského národa na sebeurčení,

      připomínajíc si svůj díl odpovědnosti vůči budoucím generacím za osud veškerého života na Zemi

      a vyjadřujíc vůli, aby se Česká a Slovenská Federativní Republika důstojně zařadila mezi státy, jež tyto hodnoty ctí,

. . .

Zavřít
MENU