1/1993 Sb.Ústava České republiky

Částka: 001 Druh předpisu: Ústava
Rozeslána dne: 28. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 16. prosince 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 98/2013 Sb. s účinností od 1. června 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

1

 

ÚSTAVNÍ ZÁKON

 

České národní rady

 

ze dne 16. prosince 1992

 

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

 

      Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně:

 

PREAMBULE


      My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,

      v čase obnovy samostatného českého státu,

      věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé,

      odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií,

      odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství,

      odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu,

      prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky

 

 

HLAVA PRVNÍ

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

Čl. 1


      (1) Česká republika je svrchovaný jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.

. . .

Obsah předpisu:
HLAVA PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1  
Čl. 2  
Čl. 3  
Čl. 4  
Čl. 5  
Čl. 6  
Čl. 7  
Čl. 8  
Čl. 9  
Čl. 10  
Čl. 11  
Čl. 12  
Čl. 13  
Čl. 14  
HLAVA DRUHÁ - MOC ZÁKONODÁRNÁ
Čl. 15  
Čl. 16  
Čl. 17  
Čl. 18  
Čl. 19  
Čl. 20  
Čl. 21  
Čl. 22  
Čl. 23  
Čl. 24  
Čl. 25  
Čl. 26  
Čl. 27  
Čl. 28  
Čl. 29  
Čl. 30  
Čl. 31  
Čl. 32  
Čl. 33  
Čl. 34  
Čl. 35  
Čl. 36  
Čl. 37  
Čl. 38  
Čl. 39  
Čl. 40  
Čl. 41  
Čl. 42  
Čl. 43  
Čl. 44  
Čl. 45  
Čl. 46  
Čl. 47  
Čl. 48  
Čl. 49  
Čl. 50  
Čl. 51  
Čl. 52  
Čl. 53  
HLAVA TŘETÍ - MOC VÝKONNÁ
Čl. 54 - Prezident republiky
Čl. 55  
Čl. 56  
Čl. 57  
Čl. 58  
Čl. 59  
Čl. 60  
Čl. 61  
Čl. 62  
Čl. 63  
Čl. 64  
Čl. 65  
Čl. 66  
Čl. 67 - Vláda
Čl. 68  
Čl. 69  
Čl. 70  
Čl. 71  
Čl. 72  
Čl. 73  
Čl. 74  
Čl. 75  
Čl. 76  
Čl. 77  
Čl. 78  
Čl. 79  
Čl. 80  
HLAVA ČTVRTÁ - MOC SOUDNÍ
Čl. 81  
Čl. 82  
Čl. 83 - Ústavní soud
Čl. 84  
Čl. 85  
Čl. 86  
Čl. 87  
Čl. 88  
Čl. 89  
Čl. 90 - Soudy
Čl. 91  
Čl. 92  
Čl. 93  
Čl. 94  
Čl. 95  
Čl. 96  
HLAVA PÁTÁ - NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD
Čl. 97  
HLAVA ŠESTÁ - ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Čl. 98  
HLAVA SEDMÁ - ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA
Čl. 99  
Čl. 100  
Čl. 101  
Čl. 102  
Čl. 103  
Čl. 104  
Čl. 105  
HLAVA OSMÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 106  
Čl. 107  
Čl. 108  
Čl. 109  
Čl. 110  
Čl. 111  
Čl. 112  
Čl. 113  
Zavřít
MENU