593/1992 Sb.Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Částka: 119 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 20. listopadu 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 157/1993 Sb. s účinností od 1. června 1993

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

593

 

ZÁKON

 

České národní rady

 

ze dne 20. listopadu 1992

 

o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

 

 

      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1


      Tento zákon upravuje pro účely zjištění základu daně z příjmů způsob tvorby a výši rezerv, které jsou výdajem (nákladem) vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení příjmů1) u poplatníků daní z příjmů.

§ 2


      Rezervami podle § 1 se rozumí bankovní rezervy, rezervy v pojišťovnictví, rezerva na opravy hmotného majetku, rezerva na pohledávky za dlužníky v konkursním a vyrovnávacím řízení, rezerva na pěstební činnost a ostatní rezervy v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

§ 3


      Způsob tvorby rezerv za zdaňovací období a jejich výše musí být prokazatelné. Při inventarizaci2) se posuzuje výše a odůvodněnost rezerv.

§ 4


      (1) Výdaje (náklady) na jejichž úhradu se vytvořily rezervy, se musí přednostně uhradit z těchto rezerv; rezervy se zruší ve prospěch výnosů ve stejném zdaňovacím období, kdy pominuly důvody, pro které byly vytvořeny.

      (2) Rezervy se nesmějí vytvářet na výdaje (náklady) na pořízení hmotného majetku.3)

      (3) Zůstatek rezerv zjištěný na konci zdaňovacího období se převádí do následujícího zdaňovacího období.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Bankovní rezervy
§ 6 - Rezervy v pojišťovnictví
§ 7 - Rezerva na opravy hmotného majetku
§ 8 - Rezerva na pohledávky za dlužníky v konkursním a vyrovnávacím řízení
§ 9 - Rezerva na pěstební činnost
§ 10 - Ostatní rezervy
§ 11  
§ 12  
Zavřít
MENU