555/1992 Sb.Zákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky

Částka: 112 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 17. listopadu 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 362/2003 Sb. s účinností od 1. ledna 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

555

 

ZÁKON

 

České národní rady

 

ze dne 17. listopadu 1992

 

o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

 

Úvodní ustanovení


         (1) Zřizuje se Vězeňská služba České republiky (dále jen "Vězeňská služba"), která zajišťuje výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody a v rozsahu stanoveném tímto zákonem ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví a správě soudů a při činnosti státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti (dále jen "ministerstvo").

         (2)  Vězeňská služba je ozbrojeným bezpečnostním sborem. Řídí ji generální ředitel Vězeňské služby (dále jen "generální ředitel"), kterého jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti (dále jen "ministr"). Generální ředitel odpovídá ministrovi za činnost Vězeňské služby.

 

         (3)  Vězeňská služba je správním úřadem a účetní jednotkou.1)

 

         (4)  Organizačními jednotkami Vězeňské služby jsou generální ředitelství, vazební věznice, věznice a Institut vzdělávání. Generální ředitelství zabezpečuje plnění společných úkolů ostatních organizačních jednotek, které metodicky řídí a kontroluje. V čele vazebních věznic, věznic a Institutu vzdělávání jsou ředitelé, které jmenuje a odvolává generální ředitel.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
HLAVA PRVNÍ - ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY
§ 2 - Úkoly Vězeňské služby
§ 3  
§ 4  
HLAVA DRUHÁ - POVINNOSTI A OPRÁVNĚNÍ PŘÍSLUŠNÍKA
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Požadování vysvětlování
§ 11 - Osobní prohlídka a jiné podobné úkony
§ 12 - Odnětí věci
§ 13 - Střežení objektů
§ 14  
§ 15 - Pátrání po prchajících osobách
§ 16 - Používání zvláštních prostředků při předcházení a odhalování trestné činnosti
§ 17 - Donucovací prostředky
§ 18 - Použití střelné zbraně
§ 19 - Omezení při použití donucovacích prostředků a střelné zbraně
§ 20 - Povinnost příslušníka po použití donucovacího prostředku a střelné zbraně
§ 21 - Služební zákroky pod jednotným velením
HLAVA TŘETÍ - POVINNOSTI A OPRÁVNĚNÍ PŘÍSLUŠNÍKA PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ JUSTIČNÍ STRÁŽE
§ 22  
HLAVA ČTVRTÁ - NÁHRADA ŠKODY
§ 23  
HLAVA PÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
Zavřít
MENU