539/1992 Sb.Zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)

Částka: 109 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. prosince 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. listopadu 1992 Nabývá účinnosti: 31. prosince 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 183/2017 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

539

 

ZÁKON

 

ze dne 4. listopadu 1992

 

o puncovnictví a zkoušení drahých kovů
(puncovní zákon)

        Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

 

ČÁST PRVNÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

HLAVA I

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Zákon upravuje

 

a)   puncovnictví a zkoušení drahých kovů,

b)   práva a povinnosti právnických a fyzických osob, které vyrábějí, prodávají nebo jinak uvádějí na trh výrobky z drahých kovů.

 

Vymezení pojmů

 

§ 2

 

Drahé kovy

 

        Drahými kovy jsou pro účely tohoto zákona zlato, stříbro, platina, paladium, iridium, rhodium, ruthenium a osmium.

 

§ 3

 

Výrobky z drahých kovů

 

        (1)  Za výrobky z drahých kovů se pro účely tohoto zákona považují

 

a)   klenotnické, bižuterní, medailérské a jiné zlatnické a stříbrnické výrobky ze slitin zlata, stříbra nebo platiny, které mohou být kombinovány s přírodními či syntetickými kameny, perlami, smaltem, korálem, sklem a jinými nekovovými materiály (dále jen "zboží"),

b)   klenotnické slitiny, polotovary a pájky z drahých kovů (dále jen "klenotnické slitiny"), určené pro výrobu a opravy zboží,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
HLAVA 1  
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Drahé kovy
§ 3 - Výrobky z drahých kovů
§ 4  
§ 5 - Zákonné ryzosti
HLAVA II  
§ 6 - Orgány puncovnictví a zkoušení drahých kovů
§ 7  
ČÁST DRUHÁ - PUNCOVNÍ KONTROLA
HLAVA I - Předmět a rozsah puncovní kontroly
§ 8  
§ 9  
HLAVA II - Zkoušení zboží
§ 10 - Tuzemské zboží
§ 11 - Cizí zboží
§ 12 - Staré a opravené zboží
§ 13  
§ 14 - Zkouška ryzosti zboží
HLAVA III - Předepsaný stav zboží
§ 15 - Povolené kombinace
§ 16 - Pájení tuzemského nebo cizího zboží
§ 17  
HLAVA IV - Úřední označování zboží a nakládání se závadným zbožím
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22 - Nakládání se závadným zbožím
§ 23  
§ 24  
HLAVA V - Opravné prostředky
§ 25 - Odvolání
§ 26 - ŽÁDOST O KONEČNÉ VYZKOUŠENÍ RYZOSTI ZBOŽÍ
HLAVA VI - Výjimky z puncovní kontroly a náhrada škody
§ 27  
§ 28  
§ 29 - Odpovědnost za škodu
ČÁST TŘETÍ - ZKOUŠENÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ A VĚCÍ Z DRAHÝCH KOVŮ
§ 30 - Československé mince
§ 31 - Dentální drahé kovy
§ 32 - Lístkové zlato a stříbro
§ 33 - Věci z drahých kovů
§ 34  
ČÁST ČTVRTÁ - POVINNOSTI VÝROBCŮ A OBCHODNÍKŮ
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38 - Prodej v obchodě
§ 39  
§ 40  
ČÁST PÁTÁ - PUNCOVNÍ INSPEKCE
HLAVA I - Práva a povinnosti puncovní inspekce
§ 41  
§ 42  
HLAVA II - Pokuty
§ 43  
§ 44 - Ukládání pokut
§ 45  
ČÁST ŠESTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 46 - Společná ustanovení
§ 47  
§ 48  
§ 49  
§ 50  
§ 51  
§ 52  
§ 53  
§ 54  
§ 55 - Přechodná ustanovení
§ 56  
§ 57 - Závěrečná ustanovení
§ 58  
Zavřít
MENU