478/1992 Sb.Zákon o užitných vzorech

Částka: 096 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. října 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. září 1992 Nabývá účinnosti: 26. října 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 261/2021 Sb. s účinností od 1. února 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

478

 

ZÁKON

 

ze dne 24. září 1992

 

o užitných vzorech

 

      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Základní ustanovení

 

§ 1


      Technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná, se chrání užitnými vzory.

§ 2


      Technickými řešeními podle tohoto zákona nejsou zejména:

a)   objevy, vědecké teorie a matematické metody,

b)   pouhé vnější úpravy výrobků,

c)   plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti,

d)   programy počítačů,

e)   pouhé uvedení informace.

 

§ 3

 

      Užitnými vzory nelze chránit

a)   technická řešení, která jsou v rozporu s obecnými zájmy, zejména se zásadami lidskosti a veřejné morálky,

b)   odrůdy rostlin a plemena zvířat, jakož i biologické reproduktivní materiály,

c)   způsoby výroby nebo pracovní činnosti.

 

§ 4

 

      (1) Technické řešení je nové, není-li součástí stavu techniky.

 

      (2) Stavem techniky pro účely tohoto zákona je vše, co bylo přede dnem, od něhož přísluší přihlašovateli užitného vzoru právo přednosti (§ 9), zveřejněno.

 

      (3) Stavem techniky není takové zveřejnění výsledků práce přihlašovatele nebo jeho právního předchůdce, ke kterému došlo v posledních šesti měsících před podáním přihlášky užitného vzoru.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Základní ustanovení
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Přihláška a zápis užitného vzoru
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Účinky užitného vzoru
§ 13  
§ 14  
§ 15 - Doba platnosti užitného vzoru
§ 16  
§ 17 - Výmaz užitného vzoru
§ 18  
§ 19 - Odnětí ochrany
§ 20 - Rejstřík
§ 21 - Závěrečná ustanovení
§ 22  
Zavřít
MENU