467/1992 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o zdravotní péči poskytované za úhradu

Částka: 094 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. října 1992 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 8. září 1992 Nabývá účinnosti: 15. října 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 206/1996 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 1997
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 155/1993 Sb. s účinností od 1. června 1993

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU