283/1992 Sb.Zákon České národní rady o Akademii věd České republiky

Částka: 059 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. června 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 6. května 1992 Nabývá účinnosti: 31. prosince 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 342/2005 Sb. s účinností od 13. září 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

283

 

ZÁKON

 

České národní rady

 

ze dne 6. května 1992

 

o Akademii věd České republiky

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 

ČÁST PRVNÍ

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1


      Zřizuje se Akademie věd České republiky (dále jen "Akademie"). Sídlem Akademie je hlavní město Praha.

§ 2


      (1) Akademie uskutečňuje výzkum prostřednictvím pracovišť Akademie (dále jen "pracoviště").

      (2) Akademie a její pracoviště uzavírají smlouvy o mezinárodní spolupráci v oblasti vědecké činnosti a vývoje technologií.

§ 3


      (1) Akademie je organizační složkou České republiky; její činnost je financována ze státního rozpočtu České republiky.

      (2) Akademie má pro rozpočtové účely postavení ústředního orgánu České republiky a zřizuje jménem České republiky pracoviště jako veřejné výzkumné instituce. Prostředky pro ni se rozpočtují v samostatné kapitole státního rozpočtu České republiky.

      (3) Akademie je oprávněna přijímat finanční dary včetně darů devizových. Tyto finanční dary včetně devizových jsou příjmy jejího rezervního fondu1) a jako takové jsou jejími mimorozpočtovými zdroji.

 

(4)  Akademie podporuje Učenou společnost České republiky, občanské sdružení, která přispívá ke svobodnému pěstování a rozvoji vědy v České republice a reprezentuje ji vůči obdobným zahraničním vědeckým institucím.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
ČÁST DRUHÁ - ORGÁNY AKADEMIE
§ 4  
§ 5 - Sněm
§ 6  
§ 7 - Rada
§ 8  
§ 9 - Předsednictvo Rady
§ 10 - Předseda
§ 11 - Vědecká rada
ČÁST TŘETÍ - PRACOVIŠTĚ
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
ČÁST ČTVRTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
Zavřít
MENU