280/1992 Sb.Zákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

Částka: 058 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. června 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 28. dubna 1992 Nabývá účinnosti: 1. července 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 93/1998 Sb. s účinností od 30. dubna 1998

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

280

 

ZÁKON

 

České národní rady

 

ze dne 28. dubna 1992

 

o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

 

      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Základní ustanovení

 

§ 1


      Tento zákon upravuje vznik, činnost a zánik resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven1) (dále jen "zaměstnanecká pojišťovna") a jejich vztah k Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.2)

§ 2

 

Druhy zaměstnaneckých pojišťoven


      (1) Resortní zaměstnaneckou pojišťovnou je pojišťovna, která provádí všeobecné zdravotní pojištění zejména pro zaměstnance všech organizací založených nebo zřízených jedním ministerstvem České republiky anebo podléhající ucelené části tohoto ministerstva.

      (2) Oborovou zaměstnaneckou pojišťovnou je pojišťovna, která provádí všeobecné zdravotní pojištění zejména pro zaměstnance jednoho oboru.

      (3) Podnikovou zaměstnaneckou pojišťovnou je pojišťovna, která provádí všeobecné zdravotní pojištění zejména pro zaměstnance jednoho nebo více podniků.

      (4) Další zaměstnaneckou pojišťovnou je pojišťovna s meziresortní a mezioborovou působností.

§ 3

 

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Základní ustanovení
§ 1  
§ 2 - Druhy zaměstnaneckých pojišťoven
§ 3 - Zřizovatel zaměstnanecké pojišťovny
§ 4 - Podmínky vzniku zaměstnanecké pojišťovny
§ 5 - Postavení zaměstnanecké pojišťovny
§ 6  
§ 7 - Osobní rozsah pojištění
§ 8 - Rozsah činnosti zaměstnanecké pojišťovny
ČÁST DRUHÁ - Organizační struktura a orgány zaměstnanecké pojišťovny
§ 9  
§ 10  
ČÁST TŘETÍ - Hospodaření zaměstnaneckých pojišťoven
§ 11 - Majetek zaměstnanecké pojišťovny
§ 12 - Příjmy zaměstnanecké pojišťovny
§ 13 - Výdaje zaměstnanecké pojišťovny
§ 14  
§ 15 - Pojistný plán
§ 16 - Fondy zaměstnanecké pojišťovny
§ 17 - Základní fond zdravotního pojištění zaměstnanecké pojišťovny
§ 18 - Rezervní fond zaměstnanecké pojišťovny
§ 19 - Nakládání s finančními prostředky
§ 20 - Osvobození od daní
ČÁST ČTVRTÁ - Informační systém zaměstnanecké pojišťovny
§ 21  
§ 22 - Povinnost mlčenlivosti
ČÁST PÁTÁ - Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
Zavřít
MENU