252/1992 Sb.Nařízení vlády České republiky o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách

Částka: 053 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 12. června 1992 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 22. dubna 1992 Nabývá účinnosti: 12. června 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 77/1994 Sb. s účinností od 29. dubna 1994

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU