246/1992 Sb.Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání

Částka: 050 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. května 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 29. dubna 1992 Nabývá účinnosti: 29. května 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 30/1998 Sb. s účinností od 10. března 1998

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno nálezem Ústavního soudu č. 30/1998 Sb.

 

246

 

ZÁKON

 

České národní rady

 

ze dne 15. dubna 1992

 

na ochranu zvířat proti týrání        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


        Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka.

ČÁST PRVNÍ

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Účel zákona


        Účelem zákona je chránit zvířata, jež jsou živými tvory schopnými pociťovat bolest a utrpení, před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu, pokud byly způsobeny, byť i z nedbalosti, člověkem.

§ 2


        (1) Zakazuje se týrání zvířat jak volně žijících, tak i chovaných v lidské péči.

        (2) Zakazují se všechny formy propagace týrání zvířat.

§ 3


        Pro účely tohoto zákona se rozumí


a)

chovatelem každá právnická nebo fyzická osoba, která za účelem získávání trvalého zdroje peněžních příjmů chová zvíře nebo zvířata, přepravuje zvířata, obchoduje se zvířaty, provozuje jatky, provádí pokusy na zvířatech nebo provozuje zoologické zahrady,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Účel zákona
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
ČÁST DRUHÁ - OCHRANA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT, ZVÍŘAT V ZÁJMOVÝCH CHOVECH A VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT
§ 9 - Ochrana hospodářských zvířat
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Ochrana zvířat v zájmových chovech
§ 14 - Ochrana volně žijících zvířat
ČÁST TŘETÍ - OCHRANA POKUSNÝCH ZVÍŘAT
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
ČÁST ČTVRTÁ - ORGÁNY OCHRANY ZVÍŘAT
§ 19  
§ 20 - Ministerstvo
§ 21 - Ústřední komise
§ 22 - Orgány veterinární správy
§ 23 - Příslušné státní orgány
§ 24 - Obce
§ 25  
§ 26  
ČÁST PÁTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY CHOVATELŮ A PŘESTUPKY
§ 27 - Správní delikty chovatelů
§ 28 - Přestupky
ČÁST ŠESTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 29  
§ 30  
Zavřít
MENU