239/1992 Sb.Zákon České národní rady o Státním fondu kultury České republiky

Částka: 049 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. května 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 14. dubna 1992 Nabývá účinnosti: 1. července 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 239/2012 Sb. s účinností od 1. září 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

239

 

ZÁKON

 

České národní rady

 

ze dne 14. dubna 1992

 

o Státním fondu kultury České republiky        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1


        (1) Zřizuje se Státní fond kultury České republiky (dále jen "Fond").

        (2) Fond je právnickou osobou, která se zapisuje do obchodního rejstříku. Fond spravuje ministerstvo kultury České republiky (dále jen "správce Fondu").

        (3) V čele Fondu je ministr kultury České republiky (dále jen "ministr"), který odpovídá za hospodaření s prostředky Fondu.

§ 2


        (1) Orgánem rozhodujícím o způsobu a výši čerpání prostředků Fondu je Rada Fondu (dále jen "Rada").

        (2) Členy Rady volí a odvolává Česká národní rada, které je Rada odpovědna. Návrhy podává z významných osobností kultury a peněžnictví po projednání s profesními organizacemi a sdruženími tvůrců a pracovníků působících v oblasti kultury ministr. Členství v Radě je veřejnou funkcí,1) je čestné nezastupitelné.

        (3) Rada má nejvíce 13 členů.Funkční období Rady je tříleté.

        (4) Náklady spojené s činností Rady nese Fond.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
Zavřít
MENU