235/1992 Sb.Zákon o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení

Částka: 049 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. května 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. dubna 1992 Nabývá účinnosti: 1. června 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 155/1995 Sb. s účinností od 1. ledna 1996

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

235

 

ZÁKON

 

ze dne 28. dubna 1992

 

o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení

       Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I


      Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení ve znění zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb., zákona č. 46/1991 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona České národní rady č. 482/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 1 odst. 3 se slova ",na výši dosahovaných výdělků a na pracovní kategorii" nahrazují slovy "a na výši dosahovaných výdělků".

      2. V § 9 odst. 1 písm. g) se vypouštějí slova "nebo politického".

      3. § 14 odst. 1 zní:

      "(1) Zaměstnání jsou pro účely důchodového zabezpečení zařazena do 31. prosince 1992 podle druhu vykonávaných prací do tří pracovních kategorií. Zaměstnání I. a II. pracovní kategorie jsou uvedena v resortních seznamech zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie vydaných před 1. červnem 1992; do III. pracovní kategorie patří zaměstnání, která nejsou zařazena do I. nebo II. pracovní kategorie.".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Čl. VII - Přechodná ustanovení
Čl. VIII  
Čl. IX  
Čl. X  
Zavřít
MENU