216/1992 Sb.Nařízení vlády České republiky, kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění

Částka: 043 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 22. května 1992 Autor předpisu: Vláda ČR
Přijato: 8. dubna 1992 Nabývá účinnosti: 22. května 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 206/1996 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 1997
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 149/1994 Sb. s účinností od 15. července 1994

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU