212/1992 Sb.Zákon o soustavě daní

Částka: 042 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. května 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. dubna 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 353/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2004
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 302/1993 Sb. s účinností od 1. ledna 1994

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

ZÁKON

 

o soustavě daní      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1


      (1) Soustavu daní v České a Slovenské Federativní Republice tvoří


1.    Daň z přidané hodnoty včetně daně při dovozu.

2.    Daně spotřební, a to

a)   daň z uhlovodíkových paliv a maziv,

b)   daň z lihu a destilátů,

c)    daň z piva,

d)   daň z vína,

e)   daň z tabáku a tabákových výrobků.

 

3.    Daně z příjmů:

a)   daň z příjmů fyzických osob,

b)   daň z příjmů právnických osob.

 

4.    Daň z nemovitostí.

5.    Daň silniční.

6.    Daň z dědictví a darování.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
Zavřít
MENU