103/1992 Sb.Zákon České národní rady o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Částka: 025 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. března 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 21. února 1992 Nabývá účinnosti: 5. března 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 231/2001 Sb. Pozbývá platnosti: 4. července 2001
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 151/2000 Sb. s účinností od 1. července 2000

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání


        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

        (1) Zřizuje se Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada").

        (2) Rada dohlíží na dodržování právních předpisů upravujících rozhlasové a televizní vysílání1) (dále jen "vysílání"), dbá na rozvoj plurality vysílání a nezávislost jeho provozování.

        (3) Rada vykonává ve stanoveném rozsahu2) státní správu v oblasti vysílání.


§ 2

Činnost Rady

        (1) Do působnosti Rady náleží zejména

a)
podílet se ve spolupráci s Federální radou pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Federální rada") svými stanovisky a návrhy na vytváření zásad státní politiky České a Slovenské Federativní Republiky ve vztahu k vysílání a koncepci jeho rozvoje,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Činnost Rady
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
§ 10  
§ 11  
§ 12  
Zavřít
MENU