579/1991 Sb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)

Částka: 110 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 19. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 516/1992 Sb. s účinností od 13. listopadu 1992

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:


ZÁKON

o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)


        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

Státní rozpočet České republiky na rok 1992

§ 1

        (1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 1992 (dále jen "státní rozpočet republiky") se stanoví částkou 249865029000 Kčs, celkové výdaje státního rozpočtu republiky se stanoví částkou 249865029000 Kčs (příloha č. 1).

        (2) Ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům okresních úřadů pro vyrovnání rozpočtů okresních úřadů a rozpočtů obcí, a to dotacemi v celkové výši 52388200000 Kčs, s tím, že docílené úspory u účelových dotací s výjimkou jmenovitých staveb mají rozpočtový charakter globální dotace (příloha č. 2).

        (3) Rozdělení stanovených rozpočtových výdajů do jednotlivých kapitol státního rozpočtu republiky je uvedeno v příloze č. 3.


§ 2

        Podíly státního rozpočtu republiky na daních a odvodech společných pro státní rozpočty republik a státní rozpočet federace se stanoví takto:

a)
podíl na celostátním výnosu daně z obratu a dovozní daně ve výši 41,5 %,

b)
podíl na celostátním výnosu odvodu ze zisku a zemědělské daně ze zisku ve výši 41,5 %.


§ 3

        Česká republika může vydat v průběhu roku 1992 státní dluhopisy ve výši 8,7 mld. Kčs na dofinancování komplexní bytové výstavby. Dluhopisy budou splatné do pěti let ode dne jejich vydání.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Státní rozpočet České republiky na rok 1992
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
ČÁST DRUHÁ - Změna a doplnění zákona o rozpočtových pravidlech republiky
§ 6  
ČÁST TŘETÍ  
§ 7  
Zavřít
MENU