578/1991 Sb.Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů

Částka: 110 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1992
Platnost předpisu: Ano (od 1. ledna 2024 zrušen předpisem 276/2023 Sb.) Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 436/2004 Sb. s účinností od 1. října 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

578

ZÁKON

ze dne 21. prosince 1991

o státním  rozpočtu federace  na rok   1992 a  o změně  daňových a

některých dalších zákonů

 

     Federální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky se usneslo na tomto zákoně:

 

ČÁST PRVNÍ

Státní rozpočet federace na rok 1992

 

§ 1

 

     (1) Celkové  příjmy  státního  rozpočtu  federace  se stanoví částkou  134 700  000 tis.  Kčs, celkové  výdaje státního rozpočtu

federace se stanoví částkou 134 700 000 tis. Kčs.

 

     (2) Celkový  přehled   příjmů  a  výdajů   státního  rozpočtu federace je uveden v příloze č. 1.

 

     (3) Rozdělení stanovených rozpočtových výdajů do jednotlivých kapitol  státního rozpočtu  federace je  uvedeno v  příloze č.  2.

Rozdělení  stanovených  odvodů  příspěvkových  organizací a příjmů rozpočtových organizací do  jednotlivých kapitol státního rozpočtu

federace je uvedeno v příloze č. 3.

 

     (4) V  celkových  výdajích  státního  rozpočtu  federace jsou zahrnuty

 

a)   prostředky   na   úhradu   státního   vyrovnávacího   příspěvku    obyvatelstvu ve výši 21 100 000 tis. Kčs;

. . .

Zavřít
MENU